Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Koło plastyczne - program

PROGRAM ZAJĘĆ  K OŁA P L ASTYCZNEGO

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Prowadząca:

Ewa Gołdyn - grupa młodsza

 

Cele zajęć koła plastycznego

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów,

·        pomoc w odkrywaniu i rozwijanie własnych możliwości twórczych,

·        kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia takich jak: barwa, kształt, wielkość itp.,

      ·        zapoznanie z możliwościami środków wyrazu plastycznego i różnorodnych technik 

               plastycznych oraz wykorzystania ich w praktyce,

·        rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia oraz umiejętności niekonwencjonalnych rozwiązań,

·        rozbudzanie wrażliwości na piękno,

·        rozwijanie wyobraźni plastycznej,

·        wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,

·        wdrażanie do konstruktywnej formy spędzania czasu wolnego,

·        kształtowanie zdolności manualnych,

·        rozbudzanie ciekawości poznawczej,

·        kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,

·        zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,

·        rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

·        rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej,

·        dbanie o estetykę otoczenia.

 

Formy i metody pracy:

 • metoda działań praktycznych według instrukcji „krok po kroku”,
 •  metoda doświadczeń i eksperymentów,
 • metoda pokazu, obserwacji,
 • praca w grupie, indywidualna,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje .

 

Techniki plastyczne:

 • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;
 • rysunek – kredki, ołówki, mazaki, węgiel;
 • wycinanki, wydzieranki; orgiami;
 • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna;
 • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, prace z makaronu, kartonu, krepiny, papieru  itp.

 

Tematyka zajęć plastycznych

 

- Prace na konkursy plastyczne – z wykorzystaniem technik, zgodnie
 z regulaminami konkursowymi.

- Zabawa kolorami: bogactwo barwnych tonów i odcieni „Skarby jesieni”.

- Ćwiczenia malarskie – malowanie z natury – kompozycje.

- Szkice rysunkowe – martwa natura.

- Jak rysować kredkami – poznanie możliwości pracy kredkami, uzyskiwanie głębi
w rysunku, różnorodność kredek  (olejne, pastele, ołówki).

- Przygotowanie kartek świątecznych i okolicznościowych – wg potrzeb (Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, 8 marca)

- Wyklejanki, wydzieranki – prace o różnorodnej tematyce.

- Kompozycje z liści, róże z liści.

- Kompozycje kwiatowe z papieru, krepiny i bibuły.

- Prace techniką orgiami.

- Przygotowanie dekoracji okolicznościowych –  jesień, zima, wiosna.

- Stroiki na różne okazje.

- Ozdoby świąteczne z różnych naturalnych materiałów (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne).

- Przygotowanie prac na kiermasz świąteczny.

Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
  28-500 Kazimierza Wielka
  ul. 1-go Maja 1
 • (041)35-21-352
  fax (041)35-21-352