Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. KOŁŁĄTAJA

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

(obowiązuje do odwołania)


 

 1. ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ JEDNORAZOWO MOŻE KORZYSTAĆ 48 OSÓB.

 2. OBIAD WYDAWANY JEST ZMIANOWO, WG. KOŃCZĄCYCH ZAJĘCIA.

 3. PERSONEL KUCHNI I STOŁÓWKI LICZY 4 OSOBY: SZEF KUCHNI, INTENDENT – MAGAZYNIER, 3 POMOCE KUCHENNE.

 4. PRACĄ CAŁEGO BLOKU ŻYWIENIOWEGO KIERUJE I NADZORUJE KIEROWNIK ŚWIETLICY.

 5. ZA ILOŚĆ, JAKOŚĆ I HIGIENĘ PRZYRZĄDZANYCH I WYDAWANYCH POSIŁKÓW ODPOWIADA SZEFOWA KUCHNI.

 6. Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE MAJĄ PRAWO KORZYSTAĆ:

 • UCZNIOWIE SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
  W KAZIMIERZY WIELKIEJ ( W TYM UCZNIOWIE, KTÓRYM OBIADY REFUNDUJE MGOPS W KAZIMIERZY WIELKIEJ).

 • JEŚLI W DANYM ROKU SZKOLNYM LICZBA CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI PRZEROBOWE KUCHNI I STOŁÓWKI, DODATKOWE ZASADY REKRUTACJI OKREŚLA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO KIEROWNIK ŚWIETLICY, WYCHOWAWCY ŚWIETLICY. ZASADY PRZEDSTAWIANE SĄ DO AKCEPTACJI DYREKCJI SZKOŁY.

 • PRZY REKRUTACJI NA OBIADY KOMISJA BIERZE POD UWAGĘ KILKA CZYNNIKÓW:

 • POBYT UCZNIA NA ŚWIETLICY DO PÓŹNYCH GODZIN 15.30 – 16.00

 • SYTUACJA RODZINNA UCZNIA

 • RODZICE PRACUJĄCY ZAWODOWO

 • UCZNIOWIE KLAS I - III ZACZYNAJĄCY ZAJĘCIA NA II ZMIANĘ

 • PRACOWNICY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 1. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ KIEROWNIKA STOŁÓWKI LUB P. INTENDENT W GODZ.:

 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 800 – 900 1200 - 1500

 • OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PŁATNE SĄ Z GÓRY W TERMINIE DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO PUNKTU WIĄŻE SIĘ ZE SKREŚLENIEM UCZNIA Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 • NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE ZGŁASZAJĄ RODZICE TEGO SAMEGO DNIA DO GODZ 815(tel. do sekretariatu, osobiście do p.intendent, p.kierownik).

 1. KUCHNIA WYDAJE CODZIENNIE POSIŁEK W FORMIE OBIADU DWUDANIOWEGO PLUS DESER (2 – 3 razy w tygodniu)

 • W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA DESER ZABIERA RODZEŃSTWO (jeśli nie został zgłoszony odpis) LUB WYDAJE SIĘ DZIECIOM KORZYSTAJACYM ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ (dzieci z rodzin najuboższych)

 • OBIAD W GODZ.: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 1200 -1400

 1. WSZYSTKICH KORZYSTAJACYCH Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE OBOWIĄZUJE:

 • ZACHOWANIE CISZY PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 • KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ PRZY STOLE

 • POZOSTAWIENIE PO SPOŻYCIU POSIŁKU NALEŻYTEGO ŁADU
  I PORZĄDKU

 • W STOŁÓWCE OBOWIAZUJE SAMOOBSŁUGA: POSIŁKI I NACZYNIA PRZYNOSIMY I ODNOSIMY SAMODZIELNIE DO OKIENEK ZDAWCZO – ODBIORCZYCH.

WSZYSTKIM KORZYSTAJĄCYM Z WYŻYWIENIA, POZA OSOBAMI UPRAWNIONYMI (DYREKTOR SZKOŁY, KIEROWNIK ŚWIETLICY) WSTĘP DO KUCHNI JEST WZBRONIONY

Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
  28-500 Kazimierza Wielka
  ul. 1-go Maja 1
 • (041)35-21-352
  fax (041)35-21-352