Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Stołówka szkolnaSTOŁÓWKA SZKOLNA

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Koszt obiadu (zupa, II danie, deser) – 4,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

      Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Stołówki nieobecność na obiedzie zgłaszają rodzice, opiekunowie, prawni opiekunowie - telefonicznie do sekretariatu (041)35-21-352 lub osobiście do pani intendent bądź kierownik tego samego dnia w godzinach 730-815.

Stołującemu przysługuje częściowy zwrot z opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby nieobecności.

Opłaty za wyżywienie płatne są z góry w terminie do 10-tego każdego miesiąca u kierownika świetlicy p. Ewy Gołdyn lub p. intendent Anety Więckowskiej (wejście od kuchni).

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
    Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
    28-500 Kazimierza Wielka
    ul. 1-go Maja 1
  • (041)35-21-352
    fax (041)35-21-352