Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Plan pracy na rok szk. 2018/2019

                                               
Plan pracy świetlicy szkolnej na bieżący  rok szkolny

§        Kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych sytuacjach.

§        Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.

§        Realizacja edukacji czytelniczej, doskonalenie podstawowych umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie),

§        Wdrażanie uczniów do systematycznej, samodzielnej i zorganizowanej pracy.

§        Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych.

§        Współpraca z Samorządem  Uczniowskiego.

§        Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia

ü     przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia na stołówce szkolnej

ü     współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w celu zapewnienia opieki oraz posiłków na stołówce szkolnej uczniom z rodzin
 o trudnej sytuacji materialnej.

§        Rozwijanie zdolności i zainteresowań u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

 

 

 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Program pracy świetlicy jest podzielony na kręgi tematyczne, które wynikają z zainteresowań i ciekawości poznawania świata, charakterystycznej dla danej grypy wiekowej. Uwzględnia on różne dziedziny aktywności ucznia: intelektualną, emocjonalną i somatyczną.

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
    Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
    28-500 Kazimierza Wielka
    ul. 1-go Maja 1
  • (041)35-21-352
    fax (041)35-21-352