Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

Cele i zadania

                                                  
Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, których rodzice pracują zawodowo, osobom dojeżdżającym, oczekującym na zajęcia dodatkowe
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to również przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, którego celem jest dbałość
o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia
.

 

  W naszej świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia:

§        rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie,  origami  i inne),

§        rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, czytanie tekstu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”),

§        wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat

 (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy
i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),

§        kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat

§         kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),

§        wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),

§        kształtujące ekspresję ruchową (dyskoteki),

§        zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów).

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
    Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
    28-500 Kazimierza Wielka
    ul. 1-go Maja 1
  • (041)35-21-352
    fax (041)35-21-352