Nawigacja

Informacje ogólne i ogłoszenia A B C informacji o świetlicy szkolnej Cele i zadania Plan pracy na rok szk. 2018/2019 Procedury i regulamin świetlicy Stołówka szkolna Regulamin stołówki szkolnej Koło plastyczne - program Dowozy Procedury dowozów DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Świetlica szkolna

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony – to słowa Konfucjusza, które pomimo upływu ponad 2,5 tys. lat, nadal niosą w sobie mądrość i siłę życiową.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który zna swoje  zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

Program WSDZ stanowi realizację jednolitej, systemowej koncepcji preorientacji
i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników.

 

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 1. W oddziale przedszkolnym (preorientacja zawodowa) na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego polegających na działaniach o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;
 2. W klasach I–VI (orientacja zawodowa) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego mających na celu działania
  o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowane na kształtowaniu u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy;
 3. W klasach VII i VIII (doradztwo zawodowe) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, polegających na uporządkowaniu i zaplanowaniu działań mające na celu wspieranie uczniów w procesie świadomego
  i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 4. Na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. Na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
 6. W ramach spotkań z przedstawicielami zawodów.

 

Poniższy schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie i obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
  28-500 Kazimierza Wielka
  ul. 1-go Maja 1
 • (041)35-21-352
  fax (041)35-21-352