Nawigacja

Nasza biblioteka Aktualności

Biblioteka szkolna

Nasza biblioteka

Godziny otwarcia

poniedziałek  8.00 - 14.00

 wtorek          9.00 - 14.30

 środa            8.00 - 14.30

czwartek        8.00 - 13.30

 piątek            8.00 - 14.00

 

Promujemy czytelnictwo!

Założenia programu:

1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,

2.      Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji w konkursach czytelniczych,

3.      Wdrożenie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów,

4.      Podnoszenie umiejętności językowych uczniów,

5.     Uwrażliwienie na piękno kultury i sztuki.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1.      Odczuwanie potrzeby obcowania ze słowem pisanym,

2.      Branie aktywnego udziału w akcjach prowadzonych przez bibliotekę,

3.      Wyszukiwanie informacji, dokonywanie ich wyboru i selekcji,

4.      Bogacenie słownictwa poprzez obcowanie z książką,

5.   Zachęcanie innych do czytania.

 

HARMONOGRAM ZADAŃ

L. P.

Zadania wynikające z projektu

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kącik czytelniczy na korytarzu pod hasłem „Lepiej z książką odpoczywać niż na przerwach dokazywać”

Bibliotekarze

 

Wrzesień

2.

Reorganizacja aktywu bibliotecznego.

Bibliotekarze

Wrzesień

3.

Kiermasze książki.

Bibliotekarze

Cały rok

4.

Koło teatralne

Bibliotekarze

Cały rok

5.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych ( konkurs plastyczny „Zakładka do książki” kl. I-III; konkurs plastyczno-literacki „Noc w bibliotece” kl. IV-VII); impreza czytelnicza "Nocowanie w bibliotece".

Bibliotekarze/Wychowawcy

Październik

6.

Propagowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Bibliotekarze/wychowawcy klas młodszych

Listopad/maj

7.

Akcje czytelnicze

Bibliotekarze

Cały rok

8.

Reklama biblioteki i jej księgozbioru na wystawkach bibliotecznych.

Bibliotekarze

Cały rok

9.

Międzyklasowy konkurs na najlepszego czytelnika.

Bibliotekarze

Cały rok

10.

Konkurs recytatorski

Bibliotekarze/ wychowawcy

Marzec

11.

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

Bibliotekarze

Kwiecień

12.

Lekcje czytelnicze i biblioteczne w poszczególnych klasach.

Bibliotekarze

Cały rok

           

Ewaluacja:

1.      Efekty konkursów wiedzy i umiejętności,

2.      Wystawa prac plastycznych,

3.   Wyniki czytelnictwa.

 

 

 

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
    Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
    28-500 Kazimierza Wielka
    ul. 1-go Maja 1
  • (041)35-21-352
    fax (041)35-21-352