Nawigacja

Historia Nasz patron Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Wnętrza Naszej Szkoły Szkoła - dawniej Szkoła - dawniej cd... Realizowane programy Dokumenty szkoły RODO Zdalne nauczanie

Realizowane programy

"Owoce w szkole"

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne w szkołach podstawowych. 

"Szklanka mleka"

Celem akcji "Szklanka mleka" jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki programowi uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia. Utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.

Programy unijne

2009 / 2010

W ramach działania 9.1.2. w szkole działał projekt  "Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kazimierza Wielka"

Celem głównym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Celem szczegółowym było: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych; językowych, komputerowych                 oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, historii, podniesienie i wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami         i opóźnieniami, zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów, zarówno tych najlepszych jak i tych, którzy mają problemy z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzymała: komputer, projektor i tablicę interaktywną.

Zajęcia odbywały się w 27 grupach.

 

2010 / 2011

W ramach działania 9.5 w szkole działa projekt "Rozwijanie zdolności językowych i pogłębianie umiejętności informatycznych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej".

Celem programu są: podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz posługiwanie się technikami komputerowymi.

Zajęcia odbywają się w 6 grupach.

Rok 2012

Na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej z Projektu PROW 2007 - 2013 wykonano plac zabaw dla dzieci.

 

Rok 2012 / 2013

W ramach działania projektu 9.5 odnośnie inicjatyw na obszarach wiejskich Samorzadowa Szkoła Podstawowa nr 1 brała udział w projekcie pod nazwą "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności".

 

 

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
    Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
    28-500 Kazimierza Wielka
    ul. 1-go Maja 1
  • (041)35-21-352
    fax (041)35-21-352